ภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้

ภูมิอากาศ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้นบริเวณใดบริเวณหนึ่งในหนึ่งปี

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ
1. ที่ตั้ง lattitude
ทวีปอเมริกาใต้ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 12 องศาเหนือถึง 56 องศาใต้ ทำให้ทวีปอเมริกาใต้มีภูมิอากาศอยู่ในเขตร้อนและเขตอบอุ่น พื้นที่ส่วนใหญ่ ของทวีปนี้อยู่ในเขตร้อน
2. ลมประจำปี
ทวีปอเมริกาใต้ได้รับอิทธิพลของลมประจำปี 3 ประเภท ได้แก่
2.1 ลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2 ลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้
2.3 ลมตะวันตกเฉียงเหนือ
3. ความสูงของพื้นที่
ทวีปอเมริกาใต้มีเทือกเขาสูงและที่ราบสูงหลายแห่ง ทำให้ประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณที่สูงที่ราบสูงมีอากาศอบอุ่น เช่นประเทศเอกวาดอร์ ประเทศโบลิเวีย แม้ว่าจะตั้งอยู่ บริเวณศูนย์สูตรก็ตาม ส่วนประเทศอาร์เจนตินา ประเทศชิลี บริเวณที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอนดีส ยอดเขาจะมีหิมะปกคลุม
4 . สิ่งกีดขวางทางลม
ทวีปอเมริกาใต้มีเทือกเขาแอนดีส วางตัวขนานกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่เหนือสุดลงมาใต้สุด ทำให้กีดขวางทางลมประจำตะวันตกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ทางด้านรับลมบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศชิลีมีปริมาณน้ำฝนมาก ส่วนทางด้านหลังเขาด้านตะวันออกของเทือกเขาแอนดีส ได้รับปริมาณน้ำฝนน้อย ทำให้เกิดภูมิอากาสแบบทะเลทราย บริเวณภาคตะวันตกของอาร์เจนตินา
5. กระแสน้ำในมหาสมุทร
ทวีปอเมริกาใต้ได้รับอิทธิพลของกระแสน้ำในมหาสมุทรดังนี้
5.1 กระแสน้ำอุ่นแคริบเบียน ไหลเลียบชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวีป ผ่านบริเวณประเทศสุรินาเม เฟรนซ์กิอานา กายอานา
5.2 กระแสน้ำอุ่นบราซิล ไหลเลียบชายฝั่งทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศบราซิล
5.3 กระแสน้ำเย็นเปรูหรือกระแสน้ำเย็นฮัมโบลด์ ไหลเลียบชายฝั่งทางด้านตะวันตกของทวีป ผ่านบริเวณประเทศชิลี ประเทศเปรู
5.4 กระแสน้ำเย็นฟอร์กแลนด์ ไหลเลียบชายฝั่งทางด้านตะวันออกของประเทศอาร์เจนตินา

จากปัยจัยดังกล่าวทำให้ทวีปอเมริกาใต้มีลักษณะภูมิอากศดังต่อไปนี้

1. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนชุก Tropical rainforest climate หรือภูมิอากาศแบบป่าฝนเมืองร้อน
จะปรากฏทางตะวันตกเฉียงเหนือของโคลัมเบีย บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศบราซิลและบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอน
ลักษณะอากาศ จะมีอุณหภูมิสูงตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 18 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าดงดิบ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอนเป็นป่าดงดิบเรียกว่า เซลวัส

2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน Tropical grassland climateหรือภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา Sawanna climate หรือภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแห้งแล้ง
จะปรากฏบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโอริโนโคในเขตประเทศเวเนซุเอลาบางส่วนทางตะวันออกของประเทศโคลัมเบีย และ ที่ราบสูงบราซิล ในเขตประเทศบราซิล ลักษณะอากาศ อุณภูมิสูงตลอดปีเฉลี่ยสูงกว่า 18 องศาสเซลเซียส มีฤดูแล้งสลับให้เห็นเด่นชัด ฝนส่วนใหญ่ตกในฤดูร้อน ปริมาณนำฝนมากกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี ในฤดูหนาวอากาศแห้งคล้ายกับภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันนอกเฉียงเหนือของประเทศไทย พืชพรรณธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าป่าโปรง หรือที่เรียกว่าทุ่งหญ้าเมืองร้อน Sawanna ทุ่งหญ้าสะวันนาบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโอริโนโค ในทวีปอเมริกาใต้เรียกว่า ยานอส Llanos บริเวณที่ราบสูงบราซิลเรียกว่า แกมปอส Campos

3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย Desert climate
จะปรากฏตอนใต้ของประเทศเปรู และทางเหนือของประเทศชิลี  บริเวณทะเลทรายอาตากามา และทางภาคตะวันตกของประเทศอาร์เจนตินา ลักษณะอากาศกลางวันร้อนจัด อุณหภูมิ สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ในตอนกลางคืน อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง มีค่าพิสัยของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนสูงมาก มีฝนตกน้อย ปริมาณน้ำฝน น้อยกว่า 250 มิลลิเมตรต่อปี พืชพรรณธรรมชาติเป็นพืชทะเลทราย จำพว กกระบองเพชร

4. ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย Semidesert climate หรือ ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสเต็ปป์ Steppe climate
จะปรากฏบริเวณทางตะวันตกของประเทศอาร์เจนตินา   ลักษณะอากาศกลางวันร้อนจัด อุณหภูมิ สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ในตอนกลางคืน อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง มีค่าพิสัยของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนสูงมาก มีฝนตกน้อย ปริมาณน้ำฝนประมาณ 250-500 มิลลิเมตรต่อปี พืชพรรณธรรมชาติเป็น ทุ่งหญ้าสั้น ๆ ที่เรียกว่า ทุ่งญ้าสเต็ปป Steppe

5. ภูมิกากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน Mediterranean climate
จะปรากฏบริเวฯตอนกลางของประเทศชิลี ลักษณะอากาศ ในฤดูร้อนอากาศร้อนและแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวอากาศอบอุ่นและมีฝนตก ปริมาณน้ำฝนประมาณ 1,000 มิลลิเมตรต่อปี พืชพรรณธรรมชาติ ลักษณะต้นไม้เปลือกหน้า มีรากลึก ใบเป็นมันเพื่อลดการคลายน้ำ เป็นไม้พุ่มเตี้ยสลัยทุ่งหญ้าแพรรี่ ป่าแคระ ป่าละเมาะ chaparral

6. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก Marine westcoast climate
จะปรากฏบริเวณทางตอนใต้ของปรเทศชิลี ลักษณะอากาศในฤดูร้อนอากาศอบอุ่น ในฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย ความแตกต่างของอุณหภูมิ ระหว่าง ฤดูร้อนกับฤดูหนาวมีน้อย มีฝนตกตลอดทั้งปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย มากกว่า 750 มิลลิเมตรต่อปี พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้ใบกว้างผลัดใบ

7. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น Humid climate
จะปรากฏบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานา - ปารากวัย - อุรุกวัย หรือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานา-ลาพลาตา หรือแม่น้ำริโอเดอลาพลาตา ที่ราบลุ่มแม่น้ำเพลต ทางตอนใต้ของปรเทศบราซิล อาร์เจนตินา อุรุกวัย ปารากวัย ลักษณะอากาศ ในฤดูร้อนอากาศอบอุ่น อุณหภูมิปานกลางเฉลี่ยสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าจุดเยือกแข็ง ฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยมากกว่า 750 มิลลิเมตรต่อปี พืชพรรณธรรมชาติป่าไม้ใบกว้างผลัดใบ ทุ่งหญ้ษแพรรี ในทวีปอเมริกาใต้เรียกว่า ปัมปัส Pampas

8. ภูมิอากาศแบบเทือกเขาสูง Highland climate
จะปรากฏบริเวณเทือกเขาหินใหม่ทางตะวันตก ที่ราบสูงในเขตเทือกเขาแอนดีส ลักษณะอากาศ จะมีอุณหภูมิแตกต่างกันไปตามระยะความสูง และที่ตั้งตามละติจูด เนื่องจากเทือกเขาแอนดีส มีพื้นที่ครอบคลุ่มตั้งแต่เขตร้อนในซีกโลกเหนือจนถึงเขตอบอุ่นในซีกโลกใต้ จึงปรากฏลักษณะ อากาศ หลายแบบมีทั้งแห้งแล้งและชุ่มชื้นสลับกันไป มีทั้งอากาศร้อนจัดไปถึงเขตหิมะบนยอดเขาในเขตละติจูดกลาง พืชพรรณธรรมชาติก็เปลี่ยนไป ตามความสูงของพื้นที่และที่ตั้ง เช่นบริเวณเชิงเขาในเขตร้อนจะมีป่าไม้หนาแน่น สูงขึ้นไปจะเป็นป่าสน และป่าไม่จะน้อยลงเรื่อย ๆ จนพบพืชชั้นต่ำ จำพวกตะไคร่น้ำ มอส และไลเคนส์ จนถึงยอดเขาที่สูงมาก ๆ จะไม่มีพืชพรรณธรรมชาติขึ้นได้เลย


ภูมิอากาศในทวีปอเมริกาใต้
ชื่อภูมิอากาศ
บริเวณที่ปรากฏในทวีปอเมริกาใต้
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนชุก

Tropical Rainforest Climate Af


ที่ราบลุ่มแม่น้ำอะเมซอน ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิล และ
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโคลัมเบีย

ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน

Tropical Grassland Climate Aw

บริเวณที่ราบลุ่มแมน้ำโอริโนโคในประเทศเวเนซุเอลา

บริเวณที่ราบสูงบราซิล

ภูมิอากาศแบบทะเลทราย

Desert Climate BW


ตอนใต้ของประเทศเปรู และทางเหนือของประเทศชิลี
บริเวณทะเลทรายอาตากามา

ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย

Semi Desert Climate BS

ทางตะวันตกของประเทศอาร์เจนตินา

ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

Mediterranean Climate Cs

ตอนกลางของประเทศชิลี
ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก

Marine westcoast Climate Cfb
ภาคใต้ของประเทศชิลี
ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น

Humid Subtropical Climate Cfa

ที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานา - ปารากวัย - อุรุกวัย – ริโอเดอลาพลาตา

ที่ราบลุ่มแม่น้ำเพลต

ภูมิอากาศแบบเทือกเขาสูง

Highland climate H

บริเวณเทือกเขาหินใหม่และที่ราบสูงภาคตะวันตก บนเทือกเขาแอนดีสและที่ราบสูงโบลิเวีย


ลักษณะภูมิอากาศในทวีปอเมริกาใต้
ชื่อภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศ
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนชุก

Tropical Rainforest Climate Af

อุณหภูมิสูงตลอดปี ไม่มีฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยมากกว่า 18 องศาเซลเซียส ฝนตกตลอดทั้งปี ทุกเดือนมีฝนตกมากกว่า 60 มม. ปริมาณ น้ำฝน มากกว่า 2,000 มิลลิเมตร/ปี

ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน

Tropical Grassland Climate Aw

อุณหภูมิสูงตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยมากกว่า 18 องศาเซลเซียส ฝนตกในฤดูร้อน ปริมาณน้ำฝน มากกว่า 1,200 มิลลิเมตร/ปี
ในฤดูหนาวจะแห้งแล้งฝนไม่ตก

ภูมิอากาศแบบทะเลทราย

Desert Climate BW

กลางวันร้อนจัดอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
กลางคืนอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำ
ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 250 ม.ม./ปี

ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย

Semi Desert Climate BS

กลางวันร้อนจัดอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
กลางคืนอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำ มีค่าพิสัยของอุณหภูมิระหว่าง
กลางวันและกลางคืนมาก ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 250 ม.ม./ปี

ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

Mediterranean Climate Cs

ในฤดูร้อนอากาศร้อนและแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวอากาศอบอุ่นและมีฝนตก ปริมาณน้ำฝนประมาณ 1,000 มิลลิเมตร/ปี
ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก

Marine westcoast Climate Cfb
ในฤดูร้อนอากาศอบอุ่น ในฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาวมีน้อย มีฝนตกตลอดทั้งปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย มากกว่า 750 มิลลิเมตร/ปี
ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น

Humid Subtropical Climate Cfa

ในฤดูร้อนอากาศอบอุ่น อุณหภูมิปานกลางเฉลี่ยสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าจุดเยือกแข็ง ฝนตกตลอดทั้งปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยมากกว่า 750 มิลลิเมตร/ปี

ภูมิอากาศแบบเทือกเขาสูง

Highland climate H

อุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนจะเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงของพื้นที่และ ที่ตั้ง ทุก ๆความสูง 180 เมตร อุณหภูมิจะลดลง 1 องสาเซลเซียส หรือ
ทุก ๆ 1,000 เมตร อุณหภูมิจะลดลง 6.4 องศาเซลเซียส


พืชพรรณธรรมชาติในทวีปอเมริกาใต้
ชื่อภูมิอากาศ
พืชพรรณธรรมชาติ
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนชุก

Tropical Rainforest Climate Af

ป่าดงดิบ ในบริเวณลุ่มแม่น้ำอะเมซอน
เรียกว่า ป่าเซลวัส Selvas

ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน

Tropical Grassland Climate Aw

ทุ่งหญ้าเมืองร้อน Sawanna ทุ่งหญ้าสะวันนา
บริเวณลุ่มแม่น้ำโอริโนโคเรียกว่า ยานอส Llanos บริเวณที่ราบสูงบราซิลเรียกว่า แกมปอส Campos

ภูมิอากาศแบบทะเลทราย

Desert Climate BW

กระบองเพชร

ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย

Semi Desert Climate BS

ทุ่งหญ้าสเต็ปป Steppe ทุ่งหญ้าทางด้านตะวันตกของที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานา-ลาพลาตาเรียกว่า กรานชาโก Granchaco

ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

Mediterranean Climate Cs

ป่าแคระ ป่าละเมาะ ไม้พุ่มเตี้ยสลัยทุ่งหญ้าแพรรี่ chaparral

ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก

Marine westcoast Climate Cfb

ป่าไม้ใบกว้างผลัดใบ ผสมป่าสน

ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น

Humid Subtropical Climate Cfa

ป่าไม้ใบกว้างผลัดใบ ทุ่งหญ้าปัมปัส Pampas

ภูมิอากาศแบบเทือกเขาสูง

Highland climate H

พืชพรรณธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงของพื้นที่และที่ตั้ง

Ref : http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit5/chapter5/chapter5_5/S_america_3_climate.htm 12/06/2008