เชื้อชาติในลาตินอเมริกา

ทวีปอเมริกาใต้ มีประชากรหลายเชื้อชาติ ได้แก่

ชาวอินเดียนแดง เป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของทวีปอเมริกาใต้ อาศัยอยู่บริเวณที่สูง บนเทือกเขาแอนดีส เขตที่ราบลุ่มปากแม่น้ำแอมะซอน ชายฝั่งทะเลแคริบเบียน มีอารยธรรมของตนเอง เช่น ตั้งบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง รู้จักการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

ชาวยุโรป เชื้อสายสเปน และโปรตุเกส เข้ายึดครองดินแดนจากชาว พื้นเมือง

ชาวนิโกร เข้ามาในสมัยหลัง โดยชาวผิวขาวจับมาเป็นทาส ทำงานตามแหล่งเพาะปลูกในเขตร้อน เหมืองแร่ของชาวผิวขาวในประเทศบราซิล และโคลัมเบีย

กลุ่มประชากรสายเลือดผสม หลายกลุ่ม คือ

  • เมสติโซ เป็นสายเลือดผสมระหว่างชาวผิวขาว กับชาวอินเดียนแดง เป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนมากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้
  • มูแลตโต เป็นสายเลือดผสมระหว่างชาวผิวขาว กับนิโกร
  • แซมโบ เป็นสายเลือดผสมระหว่างชาวอินเดียนแดง กับนิโกร

    Ref : http://www.kullawat.net/south_america/race.htm 13/02/2008