LOADING...

ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

- ประกาศการเปลี่ยนแปลงรายชื่อและห้องสอบข้อเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

- แผนที่สนามสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2564

- ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

- ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

- ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564