ภาพกิจกรรม > นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รายงานตัวและวัดชุดนักเรียน วันที่19 มี.ค.60

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รายงานตัวและวัดชุดนักเรียน วันที่19 มี.ค.60


Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้