ภาพกิจกรรม > มหาวิทยาลัยพะเยาจัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 61 วันที่ 28 ธ.ค. 60

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 61 วันที่ 28 ธ.ค. 60


Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้