คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมอาคารโรงเรียนสาธิตฯ แห่งใหม่

       8 กันยายน 2559 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารติดตามก้าวคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาแห่งใหม่ พร้อมเปิดให้บริการในปีการศึกษา 2560

อธิพงศ์/ถ่ายภาพ

 

พิศาล/เขียนข่าว

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 14 ก.ย. 2559 11:02
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้