การรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

   การรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00-12.00 น.                  ณ  ห้องภูกามยาว 1 และห้องภูกามยาว 2 มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยมี รศ. ดร.ชยันต์ บุญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวให้การต้อนรับ และชี้แจงขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน ซึ่งได้ดำเนินการมอบตัวนักเรียน แยกเป็นการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับมอบตัวและทำสัญญานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว

 

ณฐไนย  เกษแก้ว/ข่าว

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 3 มี.ค. 2560 15:55
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้