งานปัจฉิมนิเทศ ม.3และม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 “วัชราสัตถกร

      ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปี 2559 โดยมี รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียนและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียน

ณฐไนย  เกษแก้ว/ข่าว 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 3 มี.ค. 2560 16:03
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้