งาน Goodbye Senior

       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.30 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดงาน Goodbye Senior  มีรูปแบบกิจกรรมในลักษณะงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อแสดงความยินดีแก่ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โดยมี รศ. ดร .ชยันต์ บุญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธาน พร้อมทั้งคณาจารย์ และนักเรียนร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีกับแก่ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รวมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีอีกด้วย

ณฐไนย  เกษแก้ว/ข่าว

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 3 มี.ค. 2560 16:04
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้