นักเรียนสาธิตฯผลสอบGATสูงสุดอันดับ3ในการสอบเข้าม.นเรศวร

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560  รศ.ดร.ชยันต์  บุญรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลคะแนนสอบ GAT สูงสุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับโรงเรียนขนาดเล็ก  จาก .พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยนางสาวณัฐฐา  จำปาแก้ว นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  มีผลคะแนนเป็นอันดับ ด้วยคะแนน 228.446  คณะเภสัชศาสตร์ จากผลคะแนนในการสอบเข้า (โคตา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก

   

นางสาวณัฐฐา  จำปาแก้ว

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 14 มี.ค. 2560 09:11
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้