นักเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับจังหวัด ในการแข่งขัน TEDET

 เด็กชายภวัต เพียรงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมทดสอบในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4 กันยายน 2559 โดยได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ได้ที่ 2 ระดับจังหวัด และได้รับเงินรางวัล 2000 บาท 

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 14 มี.ค. 2560 15:57
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้