นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รายงานตัวและวัดชุดนักเรียน

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม  2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รายงานตัว พร้อมทั้งวัดตัวเพื่อสั่งชุดนักเรียน และชุดพละ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) มหาวิยาลัยพะเยา โดยมี รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยากล่าวให้การต้อนรับ และชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  พร้อมด้วย  รศ.ปรียานันท์   แสนโภชน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  รองศาสตราจารย์กิติมา   ศศะนาวิน และ นายเชวงศักด์  ใจคำ  ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ
            ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะดำเนินการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ต่อไป

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 29 พ.ค. 2560 12:04
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้