ค่ายดุริยางค์

     ชมรมออร์เคสตราโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดค่ายดุริยางค์ขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560 และ 10 - 11 มิ.ย. 2560 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านดนตรีให้กับนักเรียนภายในชมรมออร์เคสตราและผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะทางโดยตรง

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 27 มิ.ย. 2560 17:06
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้