โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม

        วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง SA 102 ร ร.สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทางคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม และแนะแนวการศึกษาต่อ ในส่วนของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 3 ก.ค. 2560 10:40
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้