นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THEOBIO 2017

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนางสาวศศิกานต์ มีสอง และนางสาวณิชกานต์ ศรีบัวคลี่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3 (นักเรียนในโครงการ วมว.) ได้รับรางวัล Outstanding Poster จากคณะกรรมการจัดงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นานาชาติ “8th International Theoretical Biophysics Symposium (THEOBIO 2017)” ครั้งที่ 8 ณ เมืองโดโนสเตีย/ซานเซบัสเตียน ประเทศสเปน ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างนักวิจัยจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ของโลก และระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าศึกษาดูงาน พร้อมฝึกปฏิบัติการ การวิจัยทางเคมีคำนวณ ณ ศูนย์ฟิสิกส์นานาชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีมนัส  ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  มีเหลือ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้เป็นผู้ควบคุมและดูแลในการเดินทางไปนำเสนอผลงานในครั้งนี้

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 17 ก.ค. 2560 09:55
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้