กิจกรรมค่ายวิชาการ

          กิจกรรมค่ายวิชาการได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน โดยมีพื้นฐานการเรียนในห้องเรียนมาปรับใช้ รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 อ.ธันยาภรณ์ บุญโพธิ์แก้ว หัวหน้ากิจกรรมพร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยศึกษาเส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้  และศึกษาพรรณไม้จากเรือนกระจก รวมทั้งได้รวมกันปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 2 ก.ย. 2560 14:03
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้