กิจกรรมค่ายบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวด (บ้านดินคำปู้จู๊)

          ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านดินคำปู้จู๊ live & learn ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งในกิจกรรมมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของบ้านดิน ความรู้จากดินสู่บ้านจากบ้านสู่การพึ่งพาตนเอง และสอนปฏิบัติการหมักดิน การทำอิฐดิน และการปั้นเซรามิค

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 5 ก.ย. 2560 09:28
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้