กิจกรรมงานขันโตกสายรหัสสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

          7 กันยายน 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยภายในและภายนอก ภายใต้กิจกรรมงานขันโตกสายรหัสสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวการแสดง "จตุรทิศศิลป์ถิ่นล้านนาตะวันออก" โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต อ.วุฒิไชย ไชยรินคำ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมกิจกรรมชมการแสดงจากนักเรียน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสายรหัสนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 8 ก.ย. 2560 09:47
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้