นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

      รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ห้องเรียน วมว. ) ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ Tokai University Takanawadai Senior High School ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 26-31 ตุลาคม 2560

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 3 พ.ย. 2560 15:03
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้