กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้จากภายนอก(จ.จันทบุรี)

      เมื่อวันที่ 16-21 ตุลาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี พร้อมด้วยคณะ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์) โครงการ วมว. ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากภายนอก (จ.พะเยา-จ.จันทบุรี) ในกิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้จากภายนอก ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 10 พ.ย. 2560 11:53
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้