มหาวิทยาลัยพะเยาจัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561

        ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ได้เข้าร่วมงานทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 อาคารสำนักอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมพิธีทางด้านศาสนา และเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต รวมทั้งได้สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตม.พะเยายังได้จัดบริการอาหาร และการแสดงรำอวยพรให้แก่โครงการดังกล่าวอีกด้วย

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 4 ม.ค. 2561 12:51
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้