ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกัณฐิกา จันแย้

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกัณฐิกา จันแย้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3 (โครงการ วมว.) ที่ได้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประtจำปี 2561 โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียน ในวันที่9 มกราคม 2561 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 1 ก.พ. 2561 15:28
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้