เรือนเอื้องคำ มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

         ในวันที่ 9 มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว (เรือนเอื้องคำ) ที่ได้มอบเสื้อที่ระลึก งานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รับมอบ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 1 ก.พ. 2561 15:28
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้