แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ครั้งที่ 3

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ Thailand English Online Contest by EOL System ครั้งที่ 3 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษาที่ 16 ณ โรงเรียนเทศบาลฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย  โดยมีอาจารย์อุทุมพร  ศักดิ์โสภิน เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

สรุปผลการแข่งขัน ผ่านการเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทย ดังรายชื่อต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ลำดับที่ 1 ด้วยคะแนน 88 % รายชื่อดังนี้
1. เด็กหญิง นดา ชุมนุมพร้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1
2. เด็กหญิงนันท์นภัส พิมสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ลำดับที่ 1 ด้วยคะแนน 86.67% รายชื่อดังนี้
1. นายภูริทัศน์ พอใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3
2. นางสาวเฌอพัชญ์ วุฒิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ลำดับที่ 2 ด้วยคะแนน 80%  รายชื่อดังนี้

3. นางสาวอภิสรา ลวดเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2
4. นายณัฐดนัย ขันใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 1 ก.พ. 2561 15:28
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้