กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในและ Sport Nigh

 วันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ขบวนสีของนักเรียนและวงโยธวาธิตเริ่มออกจากอาคารสงวนเสริมศรี โดยมีพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตฯ และมีกิจกรรมดังนี้ การประกวดขบวน การประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬาของแต่ละพันนา (กลุ่มสี) การแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและผู้ปกครอง กิจกรรม Sport Night การประกวด Desup Idols กิจกรรมจับของขวัญจากบุคลากรให้แก่นักเรียน และการแสดงดนตรีจากบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 12 ก.พ. 2561 11:56
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้