กิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ WINGZWING (Fun Run) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพ สุนทรียภาพ และบุคลิกภาพ เพื่อพัฒนาทักษะพลเมืองของตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และฝึกทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ กิจกรรมเดิน-วิ่งดังกล่าวได้จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 05.30 . โดยมีพิธีเปิด กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย และการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ ณ บริเวณหอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 12 ก.พ. 2561 12:16
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้