แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่67

        วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ?2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์คงอมร เหมรัตน์รักษ์ และอาจารย์ไพลิน อินคำ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนธัญบุรี? จังหวัดปทุมธานี? ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ นายศุภวิชญ์ ปินตากุลนางสาวกาญจนารี โพธิ์สง่า และนางสาวปรียาภรณ์ อินเป็ง         ได้รับเกียรติบัตร?เข้าร่วม โดยได้อันดับที่ 5 ของประเทศ ในการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 12 ก.พ. 2561 15:49
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้