ปฏิบัติการ เรื่อง "การชั่งและการตวง

        ในวันที่ 23 และ 30 มกราคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 เข้าปฏิบัติการ เรื่อง "การชั่งและการตวง" โดยมีอาจารย์สุวิชา ดวงฟู และนายวุฒิเดช ใจหมั่น เป็นผู้ควบคุมดูแล ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 13 ก.พ. 2561 09:53
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้