รายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

      วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับรายงานตัวสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตฯ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 6 มี.ค. 2561 17:11
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้