โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานีเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตฯ

       วันที่ 15 มีนาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการ บุคลากร โรงเรียนสาธิตฯ และ รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ

 

แก้ไขล่าสุดโดย: Wilaiwan.so วันที่: 17 มี.ค. 2561 16:45
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้