กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

         วันที่ 15-18 มีนาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และจัดค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ในกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ พระราชวังบางปะอิน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมากจากพระราชดำริ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วม จำนวน 60 คน และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ควบคุมดูแล จำนวน 5 คน

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 23 มี.ค. 2561 11:07
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้