นำเสนองานวิจัย ประเทศสิงคโปร

          เมื่อวันที่ 21-24 มีนาคม 2561 อาจารย์กฤษดา เหลืองทองคำ อาจารย์ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาโครงงาน ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โครงการ วมว.) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายวรปรัชญ์ ชาวเมือง 2.นางสาวปวันรัตน์ ชำนาญวงศ์ศรีธร 3.นางสาวสิริกร สีเงิน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICPEP 2018) ณ โรงแรมริเวอร์วิว ประเทศสิงคโปร์ โดยมีนายวรปรัชญ์ ชาวเมือง เป็นตัวแทนในการนำเสนองานวิจัย เรื่อง Demonstrating a Relationship of Frequency and Weigth with Arduino UNO and Visual Basic Program.

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 19 เม.ย. 2561 16:01
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้