กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการนักเรียนโครงการ วมว.

            เมื่อวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการ วมว.) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสปรับตัวในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียน หอพัก และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน พี่ น้อง และอาจารย์ กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 25 เม.ย. 2561 09:54
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้