โรงเรียนสาธิตฝึกอบรมบาสเกตบอล โดย JR NBA

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้ต้อนรับ โค้ช Natalia Andre และทีมงานจากโครงการพัฒนาและนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลมาสู่เยาวชนไทย OBEC-JR.NBA Coach Academy 2018 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลในระดับพื้นฐานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 25 พ.ค. 2561 17:27
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้