เปิดโลกกิจกรรม

       วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกผ่านกิจกรรม รู้จักใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรม รวมถึงร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสาธารณะโดยมีชมรมให้เลือกถึง 18 ชมรม ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 25 พ.ค. 2561 17:34
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้