อบรม YOUR IQ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับสถาบัน ยัวส์ ไอคิว ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความจำ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยหลักสูตร YOURS IQ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนทุกรายวิชา โดยเปิดอบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 20-21 และ 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 28 พ.ค. 2561 11:41
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้