ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่10

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่10 (The 10th Science Research Conference) ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์ ใน 7 กลุ่มสาขา ซึ่งงานครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 30 พ.ค. 2561 13:45
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้