พิธีประณตจิต ปูชิตคุณาจารย์ และประดับเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ปี2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรม ประณตจิต ปูชิตคุณาจารย์ และประดับเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู แสดงกตัญญูกตเวทีและมอบตัวเป็นศิษย์ครู และประดับเข็มมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 4 ก.ค. 2561 10:39
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้