งานทำบุญหอพักและปฐมนิเทศนักเรียนหอพัก ปี2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำบุญหอพักและปฐมนิเทศนักเรียนหอพัก ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนหอพัก รวมทั้ง สร้างความรู้ ความเข้าใจและอบรมทักษะหอพักเบื้องต้นให้กับนักเรียน สำหรับนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อการอยู่โรงเรียนประจำ โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ หอพัก UP Dorm

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 4 ก.ค. 2561 10:53
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้