ปฏิบัติการหยุดการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุง

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ห้องเรียนโครงการ วมว. ได้เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการทางชีววิทยา “ยุงและการแพร่ระบดของโรคเท้าช้าง โรคมาลาเรีย และไข้เลือดออก” ณ ศูนย์ควมคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.3 เชียงราย เพื่อฝึกปฏิบัติการศึกษาระบาดวิทยาของไข้เลือดออกโดยมียุงลายเป็นพาหะ มีการทดลองในห้องปฏิบัติการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ และการตรวจเอกลักษณ์ลูกน้ำยุง และยุงนำโรค เช่น ยุงลาย ยุงก้นปล่อง ยุงรำคาญ ซึ่งในการเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลเด็กนักเรียน

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 4 ก.ค. 2561 11:27
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้