กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของหน่วยงานและสถาบันศึกษาในจังหวัดพะเยา โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง fun run จัดทำบูธประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด และส่งการแสดงความสามารถของนักเรียน Cover Dance เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 5 ก.ค. 2561 14:35
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้