ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 7 ปี

วันที่ 16 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 7 ปี” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการ บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรอุปกรณ์การเรียน และพิธีสืบชะตาแบบล้านนา ณ โถงกิจกรรมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 17 ก.ย. 2561 15:59
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้