ศิษย์เก่าได้รับทุนศึกษาต่อระดับป.ตรี ประเทศอเมริกา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับ Miss Setharika Sok นิสิตคณะวิทยาการการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขา การเงินและการธนาคาร ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ รุ่นที่ 3 ได้รับทุนรัฐบาลอเมริกาขององค์กร USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะ Business School ณ เมือง Boston รัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 24 ก.ย. 2561 14:11
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้