นักเรียนได้รับคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภิตรา ดุษฎีวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ณ Northcoast Preparatory and Performing Arts Academy ,California, U.S.A เป็นระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ.2561-2562)

 

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 28 ก.ย. 2561 10:38
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้