งานถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2561

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2561 กับหาวิทยาลัยพะเยา ณ วัดบ้านโซ้ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการ บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วม โดยจัดองค์กฐินจำนวน 1 องค์และส่งการเเสดงของนักเรียนชมรม นาฏศิลป์ไทย ชุด ฟ้อนเล็บ เพื่อนำขบวนกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าสู่วัดบ้านโซ้

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 2 พ.ย. 2561 09:42
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้