นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์

 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มอบเกียรติบัตร ให้แก่นางสาวปิยธิดา ยังมั่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดพะเยา ในโครงการอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ CenterOne โดยมีอาจารย์ตระกูลพันธ์ ยุชมภู เป็นผู้ควบคุมดูแล

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 7 พ.ย. 2561 15:37
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้