งาน 8 ปีแห่งปัญญา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน 8 ปีแห่งปัญญา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการ บุคลากร และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ โดยโรงเรียนสาธิตฯได้ส่งการเเสดงของนักเรียนชมรมดนตรีตะวันตก แล ชมรมดนตรีพื้นเมือง เข้าร่วมแสดงในงานครั้งนี้อีกด้วย

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 8 พ.ย. 2561 15:10
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้