การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1,4 และมัธยมศึกษาปีที่1,4 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 26 ธ.ค. 2561 09:04
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้