งานประชุมระดับนานาชาติ วันที่ 5-10 ธ.ค.61

 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวเนตรชนก ถิ่นคำรพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3 (โครงการ วมว.) ได้รับคัดเลือกจากผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์จากกระทรวงวิทยาสตร์ เพื่อเข้าร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ “7th Asia-Pacific Conference for young Scientists (APCYS2018) และ 2nd KVIS Invitational Science Fair” ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๕ ถึง ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

 โดยจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นเวทีสำหรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค ได้นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกัน โดยหัวข้อผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ คือ “Mechanism of Cationic Polymerization of 2-Oxazoline by a Zirconocene/Borate Catalyst: A Computational Study” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา มีเหลือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 27 ธ.ค. 2561 09:33
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้