งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการ และนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาตร์ (โครงการ วมว.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 "International Youth Robot Competition 2018" ร่วมแข่งขันในรายการ Humanoid Robot Dance โดยนักเรียนได้นำหุ่นยนต์มาแสดงให้แก่คณะผู้บริหารได้รับชม ซึ่งได้รับความสนใจและคำชื่นชมเป็นอย่างมาก โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 28 ธ.ค. 2561 13:52
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้